Trà dược liệu

Công ty cổ phần LMD Pharma sản xuất và cung ứng những sản phẩm từ dược liệu chất lượng cao như: 

  • Trà giải độc gan
  • Trà dáng ngọc
  • Trà tan mỡ máu
  • Trà khớp
  • Trà túi lọc liên chi hoa
  • Trà túi lọc Thu Dung dáng ngọc trà…